Thursday, March 7, 2013

تار عنکبوت ، مجموعه یک سلسله مقاله تحلیلی در سه 3 قسمت سید علی خامنه ایی هنرپیشه بسیار باهوش و قابلی است، و سعی دارد که نقش انتخابی خود را به بهترین وجهی بازی کند.

او قابلیت دروغ گویی بسیار خونسردی را دارد، و ممکن است حتی اگر به یک دستگاه پولیگراف بسته شود ، ان دستگاه را هم گول بزند ، چرا که در حیطه شخصیتی این انسان ، یک دروغ ، در صورت تکرار زیاد ، تبدیل به واقعیت میشود.
بنا بر این کیفیت دروغ مهم نیست ، بلکه کمیتش در مرکزیت محوری و ارزشی قرار میگیرد.

او که هم‌اکنون سالهاست عاشق شخصیت سیاسی و تاریخی یوزف استالین دیکتاتور سابق کشور اتحاد جماهیر شوروی است، سعی دارد که حتی در کوچکترین کارها از این پیشوای تفکری و شخصیتیش تقلید کند.

علی خامنه ایی همانند استالین آرام سخن میگوید ، تن صدایش هرگز از یک حد معمول بیشتر نمیشود ، هرگز سریع تصمیمی نمیگیرد ، سعی دارد که دور خود حفاظی از دروغ و تزویر بر پا کند و شایعات عامه پسند همانند فقیر زیستی ، مهربانی و
عطوفت قلب در سطح وسیعی در جامعه پخش کند، و در این امر تا قبل از کودتای انتخاباتی سال 1388 در این مورد هم بسیار موفق بود ، و فقط قسمت کوچکی از اجتماع واقعیت را در مورد او میدانست، و چه بسا بسیاری از حرکات غیر عادی و دیکتاتور منشانه اش اصولا توسط بسیاری از احاد اجتماع دیده نمیشد.

یکی از این موارد ، حمله سپاه پاسداران به دستور او به فرودگاه تازه تاسیس تهران امام خمینی بود، و دلیلش هم این بود که او نمیخواست این پروژه مشهور ، به عنوان حاصل کار محمد خاتمی محسوب شود ، چرا که نسبت به او احساس حقارت شدیدی دارد ، و خیلی سعی کرد که همانند محمد خاتمی شود ، اما هرگز نتوانست ، چون از دانش و شخصیت مستند و قدرتمندی برخوردار نیست .بنا بر این همیشه سعی کرد که محمد خاتمی را زیر فشار فیزیکی و روحی بگذارد.

او از زمانی که برند بیرونی گروه مافیای قدرت و ثروت است ، به شدت روی حرکات و سخنوری خود حساس است و حتی از کارگردانان حرفه ایی سینِما و مربیان گویش صدا و سیما مشاوره میگیرد، و بر خلاف گذشته ، حتی کلماتش را با دقت بسیاری انتخاب میکند ، چرا در قدیم ، گاهی از اوقات مرتکب اشتباهات بزرگی شده بود و به طور مثال یکبار ادعا کرده بود که در زمان اذان و نماز در عراق ، در داخل قطاری در حال حرکت بوده ، و برای اینکه نماز بگذارد ، از قسمت عقب قطار در حال حرکت به بیرون پریده است

سید علی خامنه ایی از نظر سیاسی انسان باهوشی نیست ، دانش فلسفی و اجتماعیش هم به شدت پایین است.

حتی در مورد مسائل فقهی هم که خود مسائل بسیار پیش پا افتاده و کودکانه ایی هستند بسیار در سطح ابتدایی بود ، و با پادرمیانی مرحوم این الله مشکینی به صورت ناگهانی به درجه فعلی اجتهاد رسید.

بر خلاف تصورات خیلی از احاد جامعه ، سید علی خامنه ایی از خود هنر سیاسی و تفکری ندارد ، و در اصل یک برند تبلیغاتی است ، و به عنوان نقاب اصلی یک گروه فعالی است که در کشور ایران به نام مافیای قدرت و ثروت شناخته شده‌اند و تعدادشان بالغ بر تقریبا 213 نفر است که همانند عنکبوت بر حساسترین و کلیدی‌ترین لایه‌های سیاسی ، نظامی و اقتصادی ایران تار تنیده اند ، و مجموعه بیت سید علی خامنه ایی ، یک قسمت از این سیستم مافیایی است.

باز هم بر خلاف تفکرات عامیانه ، خروجی ماهیتی این سیستم مافیایی ، یک ایده ئو لوژی و یا مذهب نیست ، بلکه فقط به فقط جنبه اقتصادی و سرقت منابع عمومی ملی ایران را دارد ، و تظاهر به امور دینی و ایده ئولوژیک ، فقط به فقط جنبه تبلیغاتی و
توجیه گرانه دزدیها و جنایات این گروه مافیایی را دارد .

جالب اینجاست که این گروه در کمال خونسردی ، نام خویش را به دیگرانی میدهد که از سوی اینان مورد حمله قرار میگیرند .نمونه این موضوع تقریباً یک سال پیش اتفاق افتاد ، زمانی که احمد جنتی، یکی از امامان جمعه موقت تهران ، که خودش هم به عنوان هنرپیشه نقابدار، به نیابت از این گروه نقش ایفا میکند ، در یکی از نماز جمعه های تهران، مشخصاً از این جمله «مافیای قدرت و ثروت»استفاده نمود و البته منظورش طرفداران محمود احمدی نژاد بود.

از آنجایی که در این گروه ، دو سوم افراد سطح تحصیلاتشان پائینتر از دیپلم است ، و بعضا فقط سواد حوزه ایی دارند ، بنا براین کنشگری فاعل اینان نسبت به مسائل سایسی، اجتماعی، و مدنی نیز از کیفیت زیادی برخوردار نیست و فراست دراز مدت و اصولی ندارند.به همین دلیل است که این گروه ، با به وجود اوردن گرد و خاک کاذب سیاسی و جهانی ، سعی دارند بی لیاقتی و بی دانشی مزمن خویش را بپوشانند، و این موضوع از دید اگاهان و ناظرین اطلاعاتی پوشیده نمانده است.

شاید به همین دلیل است که نقاب اصلی مافیای ثروت و قدرت خامنه ایی ، از انجایی که میداند سیستم حکومتی گروهش چقدر بی هویت و متحجر و بی سواد است ، و برای همین است که در اکثر سخنرانیهایش از کلمات و جملاتی چون "علم" ، "نولید علم" و یا "رتبه اول علمی" بسیار زیاد استفاده میکند . با توجه یه شناحت کنشگری روحی او ، هر وقت که او یک مسئله را بیشتر تکرار میکند ، این یعنی اینکه ان مسئله وجود ندارد و یک دروغ است.
(کد تفکری : کنش - واکنش در مجموعه هنجار سازی و تعریف متوازی با پردازه واقعیتی کاذب)

بحران ، کلمه کلیدی بقای این گروه مافیایی است ، و حاد کردن الکی مسئله اتمی ایران ، و مجبور کردن جامعه جهانی به تحریم ایران نیز دقیقا روی پاشنه این تاکتیک میچرخد.

جالب اینجاست که یک سوم این گروه ، به قدرتهای مافوق طبیعی جن و پری و رمالی و اسطرلاب اندازی نه تنها ایمان دارد ، بلکه حتی در مورد مسائل شخصی خویش و تصمیماتشان هم اجرا میکنند .


دلیل عقب‌ماندگی تکنولوژیکی و اقتصادی کشور ایران هم به خاطر بی‌کفایتی و بی درایتی این گروه است که تا قبل از دولت اول محمود احمدی نژاد ، همیشه با تکیه زالو وار بر سیستمهای نیمه مدرن و یا مدرن دولتهای علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی سوار بودند و سو استفاده میکردند ،چندی پس از به سر کار آمدن دولت اغازین محمود احمدی نژاد، و نابودی تمام سیستمهای استوار دولتی ، مالی ، اقتصادی ، نظارتی و سیاسی ، این گروه آرام آرام تسلط کامل را بر تمام ارکانهای زیر ساختاری سیاسی ، نظامی و اقتصادی ایران به دست گرفت ، اما ناکارامدی و بی درایتی انان باعث شد که از آن زمان به بعد کشور ایران به ورطه سقوط اقتصادی ، اجتماعی ، مدنی و سیاسی بیافتد،و از آن زمان به بعد فقط به فقط همانند زالو بر روی سیستم تجارت خصوصی و بازار سوارند ، و توانستند تنها با تکیه بر قدرت نظامی سرکوب نیروی سپاه پاسداران بر سر کار بماند ، اما به خاطر مشگلات عظیمی که بخش خصوصی با آن دست به گریبان است و خودش در استانه زلزله و نابودی کامل قرار دارد ، دیگر قدرت ادامه را ندارد ، و به احتمال قوی نویسنده ، تا تقریباً 8 ماه دیگر به طور کلی نابود خواهد شد ، چرا که سیستم امدادی و جایگزینی ندارد ، و ترمیم فرصتهای از دست رفته کنترل مکانیزمی ، و توجه نکردن به علایم صحیح بحران، انان را از وضعیت دخیره و زاپاس هم دور کرده است.
نمومه این موضوع را میتوان به وضوح در نوسانات ارزهای خارجی در مقابل ریال ایران دید.

پایان قسمت اول

با سر تعظیم در مقابل جاوید نامان بزرگوار جنبش سبز ملی ایران و سر سجده در مقابل اسرای سبز و حقوق بشری در کشورمان ایران .

No comments: